Handelsbetingelser

Følgende vilkår og betingelser gælder mellem Kunde (køber) og CloudCamp (sælger). Ved at acceptere nærværende betingelser samtykker du som kunde til, at disse til enhver tid er gældende og regulerer forholdet mellem dig og CloudCamp i enhver sammenhæng, herunder bestilling og brug af CloudCamp’s ydelser.

Betingelserne er til enhver tid gældende med mindre andet fremgår af en skriftlig aftale mellem dig som kunde og CloudCamp.

Kunden skal for at købe en ydelse hos CloudCamp være myndig, eller have sin værges godkendelse.

CloudCamp’s forskellige ydelser og deres indhold kan til hver en tid ses i følgende produktoversigter:

 • Private Webhoteller
 • Erhvervs Webhoteller

Her findes også en oversigt over de forskellige priser for den enkelte ydelse.

Bestilte ydelser vil blive oprettet så snart betalingen er registreret af CloudCamp’s system. Oprettelsen vil ske automatisk af CloudCamp’s systemer. Kunden vil pr. e-mail modtage en bekræftelse af bestillingen umiddelbart efter, at bestillingen er gennemført.

For at kunne bestille og anvende ydelser fra CloudCamp kræves det, at Kundens personlige oplysninger er opdateret og korrekte.

Det er Kundens fulde ansvar at holde alle oplysninger korrekte og opdateret.

Alle oplysninger om Kunden, som CloudCamp er i besiddelse af, skal og vil overholde CloudCamp’s persondatapolitik. Her vil der også være informeret om, hvordan Kunden får oplyst eller slettet de pågældende informationer, som CloudCamp er i besiddelse af.

Kunden vil ved køb af en af CloudCamp’s ydelser modtage en faktura pr. e-mail. Denne skal betragtes som kundens kvittering for købet.

Denne kan betales via bankoverførsel til CloudCamp’s bankkonto:

Bank Reg. nr. 6186 Konto nr.: 0005223016

Alternativt kan Kunden betale sin faktura online med Paypal:

Alle betalinger behandles til enhver tid via en SSL-krypteret forbindelse, dette for at sikre at Kundens oplysninger behandles efter internationale regler vedrørende online betalinger.

Så snart CloudCamp har registrereret Kundens betaling modtager Kunden en kvittering pr. e-mail på indbetalingen.

Alle betalinger kan ikke refunderes medmindre en refunderingns-, pengene-retur eller lign. -politik gør sig gældende.

CloudCamp tilbyder flere former for support:

Basis Support

Basis support medfølger til alle former for ydelser og inkludere:

 • Driftsupport.
 • Adgang til vidensdatabase.
 • Adgang til videokurset Hosting.
 • Support på aktive ydelser via helpdesk og/eller live-chat.
 • Forventet ticketsvar inden for 24 timer.

Udvidet Support
Kommer snart

Kunden accepterer at CloudCamp’s supportere tilgår Kundens data for at kunne løse evt. problemer på vegne af Kunden.

CloudCamp tilbyder følgende fortrydelses politik:

FortrydelseBankoverførelse og DankortPayPal
Privat webhotel   30 dage30 dage
Erhvervs webhotel                30 dage30 dage
DomænerIngenIngen
SSL-certifikaterUdbyderens politik, dog max 90 dage.                Udbyderens politik, dog max 90 dage.

Oprettelsesgebyrer, administrationsgebyrer, fornyelse og produkter og ydelser der ikke et nævnt kan ikke refunderes.

Ved køb af domæner frasiger kunden sig, sin 14 dages fortrydelsesret ved gennemført betaling, da ydelsen special konfigureres til Kunden.

Bestilte ydelser vil blive oprettet så snart betalingen er registreret af CloudCamp’s system. Oprettelsen vil ske automatisk af CloudCamp’s systemer. Kunden vil pr. e-mail modtage en bekræftelse af bestillingen umiddelbart efter, at bestillingen er gennemført.

Oppetidsgaranti 
Garanti99,90%
PeriodeÅrligt
KompensationJa
Kompensation typeForlængelse

Følgende kompensation er gældende for de enkelte ydelser, såfremt oppetides-garantien ikke overholdes

Oppetid / kompensationWebhotel
100%Ingen
99,90%Ingen
99,80%1 mnd. forlængelse
99,70%2 mnd. forlængelse
99,60%3 mnd. forlængelse
99,50%3 mnd. forlængelse
99,40%3 mnd. forlængelse
99,30%6 mnd. forlængelse
99,20%6 mnd. forlængelse
99,10%6 mnd. forlængelse
99% og derunder9 mnd. forlængelse

CloudCamp gennemsnitlige tilgængelighed er: 99,98% (Kilde: Pingdom – 20/12/2011)
CloudCamp gennemsnitlige oppetid er: 100% (Kilde: VMware vCenter – 20/12/2011)

Ved nedetid forstås at en ydelse ikke er generelt tilgængelig, af en årsag forårsaget direkte af CloudCamp.

Utilgænglighed forudsaget af kundens egne handlinger, eller mangel på samme, og DDoS-angreb anses ikke for at være nedetid.

Udover allerede nævnte vilkår og betingelser, er CloudCamp aldrig erstatningsansvarlig ved driftforstyrelser, afbrydelser, skader, fejl mv. Dette gælder også forhold som er udenfor CloudCamp kontrol, det kan være oversvømmelse, strejker, krig, terror, lynnedslag, overbelastning eller fejl på eget eller fremme netværk, systemnedbrud, arbejdsnedlæggelser eller lockout (også blandt CloudCamp medarbejdere) fejl hos tredjemand eller øvrige force majure hændelser mv.

Kunden skal selv kunne fremvise en troværdig rapport der er i overensstemmelse med CloudCamp egne oppetids- og tilgænglighedstjeck, for at være berettiget til kompensation.

Der stilles e-mail-service til rådighed til almindeligt brug. Det inkludere ikke udsendelse af større nyhedsbreve eller maillister. Mindre nyhedsbreve og maillister tillades såfremt de ikke er en driftsmæssig belastning.

Alle nyhedsbreve og maillister skal overholde dansk lovgivning, og følge punktet i disse betingelser om misbrug. Det tillader ikke udsendelse af SPAM eller uopfordret e-mails.

Alle webhoteller
CloudCamp tager backup af Kundens data. Der opbevares altid en ugentlig backup af Kundens data.

Kunden er selv ansvarlig for at have en fungerende backup af sine data. CloudCamp stiller værktøjer til rådighed, så Kunden nemt kan tage backup af data.

CloudCamp tager backup af hensyn til gendannelse ved nedbrud eller skade på data, servere, operativsystemer eller lign. CloudCamp tillader dog, at Kunden kan benytte CloudCamp’s backups til gendanelse. CloudCamp kan dog ikke holdes ansvarlig såfremt en backup af Kundens data ikke skulle være eksisterende eller fungerende.

CloudCamp opbevarer af sikkerhedsmæssige årsager al backup på en fjern lokation.

Ved ressourcer forstås: RAM- og CPU-kraft.

Gældende for webhoteller
CloudCamp benytter sig af ressource-begrænsninger på det enkelte webhotel vha. CloudLinux. Dette er for at opretholde en høj kvalitet og undgå uregelmæssigheder i form af overbelastning.

CloudCamp kan kontakte Kunden med henblik på at forbedre Kundens ydelse, såfremt at Kunden udnytter sine ressourcer fuldt ud, og derfor ikke opnår sit fulde potientiale.

Såfremt Kunden overstiger disse tildelte grænser, vil CloudCamp kontakte Kunden med henblik på at finde en løsning. Såfremt CloudCamp’s henvendelse ikke bliver besvaret, er CloudCamp berettiget til at suspendere Kundens ydelse, efter betingelserne; Overtrædelser, Forsøg på Overbelastning.

CloudCamp kan, for at sprede ressourceforbruget og opretholde en høj kvalitet, flytte rundt på enkelte webhoteller/domæner inden for sit netværk. CloudCamp vil ikke flytte Kundens data til en anden fysisk lokation. CloudCamp vil heller ej flytte et webhotel og tilhørende domæner med en dedikeret IP-adresse, medmindre det er Kundens ønske.

Følgende medfører advarsel, efterfulgt af suspendering:

 • Krænkelse af ophavsretten: Direkte krænkelse af ophavsretten, som defineret i “Bekendtgørelse af lov om ophavsret”.
 • Trusler og chikane: CloudCamp’s ydelser må ikke benyttes til trusler eller chikane af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder, medmindre det falder inden for rammerne af beskyttet ytringsfriheden.
 • Voldsomt stødende indhold: Indhold som anses for meget stødende eller ekstremt, vil resulterer i advarsel og i visse tilfælde eller ved gentagelse suspendering.

Følgende medføre direkte suspendering, med eller uden varsel:

 • Uopfordret e-mail: Udsendelse af større mængder uopfordret e-mails (SPAM).
 • Forsøg på overbelastning: Direkte eller indirekte overdreven brug, som kan eller vil resultere i overbelastning af CloudCamp’s eller tredjeparts systemer.
 • Proxy E-mail (SPAM): Brugen af ydelser til proxy-mail eller udsendelse af store mængder uønsker e-mails.
 • Phishing: Enhver aktivitet i forbindelse med phishing eller systemer designet til at indsamle personlige oplysninger (navn, kontonumre, brugernavne, adgangskoder m.m.) under falsk påskud er en overtrædelse, der vil medføre suspendering. Splash sider, phishing formularer, e-mail-distribution, proxy e-mail eller indhold med direkte relation til phishing-aktiviteter resulterer i omgående opsigelse.
 • Fordeling af Malware: Oplagring, distribution, fremstilling eller brug af malware eller virus software, root kits, password crackers, adware, key-stroke-capture-programmer og andre programmer, der normalt anvendes i ondsindet aktivitet.

Følgende medføre direkte opsigelse og sletning, uden mulighed for refundering:

 • Bedrageri: Al aktivitet med hensigt på at bedrage slutbrugere.
 • Børnepornografi: Anvendelse af CloudCamp’s ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af børnepornografisk-materiale er ulovligt og vil medføre øjeblikkelig opsigelse og sletning samt politianmeldelse.
 • Ulovlig anvendelse: Enhver brug af ydelser, i direkte forsøg på at udføre ulovlige aktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrænset til: Dødstrusler, terror trusler, trusler der kan/vil skade en anden person, overtrædelser af privatlivets fred, svindel med kreditkort, pengeafpresning og andre ulovlige aktiviteter.
 • Denial of Service: Anvendelse af en ydelse leveret af CloudCamp til udførelse af denial of service angreb eller ‘distributed denial of service’-angreb er en overtrædelse af vilkår for brug. Alle former for DoS, DDoS eller lignende aktivitet er en overtrædelse af vilkår for brug.
 • Terror-relaterede websites: Anvendelse af CloudCamp’s ydelser til opbevaring, distribuering eller lignende af terrorisme-relaterede aktiviteter er en overtrædelse af vilkår for brug.

De gældende trafik-grænser vil til hver en tid stå oplyst på CloudCamp’s hjemmeside. Såfremt en ydelse har en trafikgrænse og Kunden overskrider denne trafikgrænse, vil ydelsen blive opkrævet for merforbrug. I nogle specielle tilfælde og på alle Billige Webhoteller, vil overforbrug medføre suspendering.

Kunden vil modtage en advarsels e-mail når pågældende ydelse har brugt 90% af den månedlige tilladte trafik.

CloudCamp tillader pornografisk materiale i begrænset omfang. Pornografisk materiale må benyttes på alle CloudCamp’s ydelser dog undtaget billige webhoteller, medmindre en skriftlig sær-aftale er indgået på forhånd.

CloudCamp kræver, at alt pornografisk materiale overholder dansk lovgivning og ikke er krænkende overfor eventuelle ophavsretshavere.

CloudCamp forbeholder sig retten til at fjerne pornografisk indhold der er ekstremt, voldsomt stødende eller på andre måder upassende. CloudCamp opretholder en nul-tolerance politik ift. børnepornografi.

Suspendering kan forekomme når følgende betingelser opfyldes:

 • Alle ydelser: Ved misvedligeholdelse af disse betingelser og vilkår eller ved ubetalte fakturaer.
 • Billigt Webhotel: Hvis trafikgrænsen er nået, som beskrevet på den pågældende produktside.
 • Professionelt Webhotel: Ved misvedligeholdelse af disse betingelser og vilkår eller ved ubetalte fakturaer.
 • Cloud Server: Såfremt cloud-kontoens balance er negativ (under 0 kroner).

CloudCamp forbeholder sig i øvrigt retten til at suspendere eller ophæve ydelser, der indeholder materiale som kan komme CloudCamp, CloudCamp’s renomme eller CloudCamp’s forretning til skade.

Alle webhoteller og domæner er forudbetalte produkter, og kan minimum forudbetales pr. kvartal.

OpsigelseVarsel
Privat WebhotelIngen
Erhvervs Webhotel               Ingen
DomænerIngen*
SSL-certifikaterIngen*

* Kan ikke opsiges såfremt en faktura er fremsendt.

Vi gør opmærksom på, at dedikerede webservere er specifikt 3 måneders opsigelses varsel.

Kundens webhotel vil automatisk blive suspenderet 24 timer efter sidste betalingsdato, såfremt betalingen er udeblevet. Opsigelse sker automatisk 10 dage efter sidste betalingsdato, såfremt betalingen fortsat er udeblevet. Kundens data gemmes i 8 dage efter opsigelse, hvor de imidlertid – mod betaling af nyt oprettelsesgebyr – kan genaktiveres. Efter de 8 dage slettes alle ubetalte ydelser.

CloudCamp forbeholder sig retten til uden varsel at opsige Kundens ydelse, såfremt Kunden i væsentlig grad misvedligeholder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

I tilfælde af opsigelse af en ydelse fra CloudCamp’s side, er Kunden under ingen omstændigheder berettiget til tilbagelevering, tilbagebetaling eller refundering af den pågældende ydelse. Ved ophør af en ydelse uanset om dette værende ved udløb, Kundens opsigelse eller CloudCamp’s ophævelse, vil samtlige af Kundens data knyttet til pågældende ydelse blive slettet efter 8 dage uden mulighed for genskabelse.

Ethvert brug af enhver ydelse CloudCamp tilbyder sker på Kundens eget ansvar og risiko. CloudCamp påtager sig intet ansvar for indholdet, og/eller de data der transmitteres til og fra Kundens ydelse via Internettet, herunder heller ej rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m.. CloudCamp er således ikke ansvarlige for tab, direkte eller indirekte krænkelser eller andre forhold, der måtte opstå som følge af brug af informationer transmitteret via Internettet igennem CloudCamp’s ydelser.

CloudCamp fraskriver sig ethvert ansvar og tab som Kunden måtte lide i forbindelse med manglende forbindelse til CloudCamp’s ydelser fra Internettet, uanset årsagen til den manglende adgang.

CloudCamp er ikke ansvarlige for uvedkommendes adgang til Kundens data eller systemer eller skade eller datatab i forbindelse hermed. CloudCamp fraskriver sig endvidere ethvert ansvar for direkte og/eller indirekte tab af data, skade af data og genoprettelse af data, uanset årsagen hertil.

CloudCamp kan endvidere ej holdes erstatninspligtig. I så fald at CloudCamp skulle holdes ansvarlig, vil CloudCamp’s ansvar så vidt muligt være begrænset til Kundens samlede udgifter til den pågældende ydelse CloudCamp stiller til rådighed.

Alle ansvarsfraskrivelser i disse betingelser er til enhver tid og i enhver henseende gældende, medmindre CloudCamp måtte have handlet groft uagtsomt eller forsætligt til skade for Kunden.

Ethvert forsætligt misbrug af CloudCamp’s ydelser, hjemmeside eller systemer vil medføre øjeblikkelig opsigelse, udelukkelse og i ekstreme tilfælde politianmeldelse.

CloudCamp skelner ikke på misbrug og forsøg på misbrug.

Misbrug inkludere, men er ikke begrænset til:

 • Hacking af CloudCamp’s eller CloudCamp’s kunders; websites, systemer eller ydelser.
 • Udnyttelse af fejl eller sikkerhedshuller.
 • Bevidst og forsætligt overforbrug eller overbelastning af CloudCamp’s eller CloudCamp’s kunders; ydelser, websites eller systemer.
 • Uhensigtsmæssig overforbrug af CloudCamp’s support-ydelser.
 • Udnyttelse af CloudCamp’s betingelser, politiker eller lign. til egen vindings skyld.
 • Benyttelse/udnyttelse af CloudCamp’s ydelser til ulovlig aktivitet.
 • I tilfælde af misbrug, vil CloudCamp afgøre hvorvidt tilfældet er forsætligt eller ej.

CloudCamp forbeholder sig retten til at ændre i betingelserne uden forudgående varsel. Alle ændringer skal annonceres via URL-adressen: ditmedie.dk eller via tjenesten Twitter, på URL-adressen: https://twitter.com/DitMedie.

CloudCamp forbeholder sig retten til at ændre i gældende priser for nuværende kunder med 30 dages forudgående varsel. Alle prisændringer skal varsles via e-mail.

CloudCamp forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise salg af ydelser til enhver person, organisation eller virksomhed.

CloudCamp forbeholder sig retten til at udelukke personer, som CloudCamp betragter som ubehagelige, uvenlige eller truende. I ekstreme tilfælde kan CloudCamp ophæve personens aktive ydelser og udelukke personen for fremtidig køb af ydelser hos CloudCamp.

Der tages forbehold for skrive-, stave- og tastefejl. CloudCamp forbeholder sig retten til at ændre fejl i betingelser uden varsel.